5555555  
     
   
  Lohani | Bhadani | Chranpahari | Tarway | Kapsime | Seth | Saha | Barbighayaa | Barahpuriyaa |

Pawanchudah | Ararmram | Athaghra | Badgaway | Ekghara | Kandhway | Kutariyaar | Vaishakiyaar