mahuri vaishya matrimony image
       

Tarway Khata Matrimony

 
     
  Tarway is one of the surname of mahuri community. It is acquired by those people who used to live near helmet of talwan. They belong from vatsa muni gotra.  
     
     
  Mahuri-community-image  
 
Lohani | Bhadani | Chranpahari | Tarway | Kapsime | Seth | Saha | Barbighayaa | Barahpuriyaa |

Pawanchudah | Ararmram | Athaghra | Badgaway | Ekghara | Kandhway | Kutariyaar | Vaishakiyaar